Az Ózdi Művelődési Intézmények Természetjáró Köre  tagszervezete a Magyar Természetjárók Szövetségének és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetségnek.

Ezen szervezetekkel kapcsolatos programjainkra, feladatokra érdekességekre hívom itt fel  a figyelmeteket:

2. OKT 50 vándorlás 2011. ***
  

megyénket 2011. augusztus 01. és 2011 augusztus 14. között érinti

kérünk Benneteket, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2011. február 4-iga túravezetésben segítségre lenni tudók nevét, elérhetőségét megadni szíveskedjetek.

3./ 2011. február-március-április hónap kiemelt szövetségi rendezéssel megjelölt eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás, kérés.

a./ Természetjárók a XI. miskolci Kocsonyafesztivál zöld sátrában (2011.02.18.-02.20.)

  • A Zöld sátor nyitva tartásának ideje:

2011.02.18., péntek:   16-20 óra között

2011.02.19., szombat             10-20 óra között

2011.02.20., vasárnap 10-16 óra között

A sátor fűtött lesz, egy asztalt tudnak rendelkezésünkre bocsájtani. Standolásra kész természetjárók és terjeszteni szándékozott programok sokszorosított anyagát továbbra is várjuk

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 2011.02.20.-i, vasárnapi túrájának ajánlatával. A Majál rekreációs utak leghosszabb kombinációjára szeretnék a figyelmet felhívni. Találkozó: 9:00-kor Miskolcon, az 1/A-s autóbusz Felső-Majláth-i végállomásán. Az útvonal: Felső-Majláth - Pecér-völgy - Ostoros-tető - Égés-tető - Tisza-rét - Királyasztal - Lőtérkör - Majális-park - Felső-Majláth (táv: 14,3 km, szint: 294 m) Várható érkezés: 15:00 az indulás helyszínére. A túravezetők: Boronkai Tamás és Urbán Patrik A részvétel ingyenes, a túravezetők a túra útvonalát a résztvevők felkészültségétől függően, és az időjárási körülményekhez igazodva megváltoztathatják.

b./ Túravezetés a Miskolci Diáksport Szövetség felkérésére (2011.02.19., szombat)    

 

túravezetők jelentkezésére várunk

c./ Népek Tavasza Teljesítménytúra (2011.03.15.). Ezúton is kérjük minden régi, tapasztalt és leendő új segítőnket

 d./ Megyénk tiszta erdeiért, munkatúrák (2011.04.02.) 

 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a megyeszékhelytől távolabb lévő egyesületek, szakosztályok esetén ennek teljesítése nehéz feladat, ebben az esetben azt is örömmel vesszük, ha környéketeken vállaltok fel ugyanezen időpontban hasonló feladatot. Kérjük, hogy ezen esetekben maximum egy oldal terjedelmű írásos beszámolót, fényképekkel mellékelve legyetek szívesek elkészíteni, melyeket a Szövetség honlapjára majd felteszünk.

 

f./ Természetjárás a Föld Napja alkalmából (2011.04.23.)  A program középpontjában a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete Tapolca utak megnyitójaáll.

Ezzel kapcsolatban az egyesület azzal a kéréssel fordul a Szövetséghez és tagegyesületekhez/szakosztályokhoz, hogy amennyiben erre a napra (ami Húsvét szombat) szerveztek túrát és megoldható, akkor túráitok végpontja Miskolctapolca Barlangfürdő előtti tér legyen, hiszen ha mást nem is tudnak nyújtani, de egy szelet zsíros kenyérrel sok szeretettel várnak minden túratársat, ezáltal is az esemény kiemelt túrái közé emelve az egyes egyesületi/szakosztályi túrákat. Mivel város által támogatott létesítmény átadásáról van szó, talán kap egy-kis sajtónyilvánosságot, emellett a Föld napi zöldek által szervezett rendezvénysorozatba is szeretnének bekerülni. Ha éppen nincs túrátok, akkor pedig szeretettel várják a szakosztályokat/egyesületeket valamelyik távjukon. Itt lesz az alkalom a sétálókat is bevonni, hiszen 2 km-es hossz is lesz.

 

 

Technikai munkák teljesítése 2010

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010 évre 39.8 km turista útjelzés felújítást

tervezett a Bükkben és 12,8 km-t a Zemplénben az SZJA 1%-ából befolyó támogatásokra

építve. Az összesen 52,6 km útjelzésfestési munkálatokra 4 egyesülettel kötöttünk

Megállapodást azzal, hogy a kivitelezési határidı 2010. június 30. A csapadékos, árvizes

idıjárás, valamint az Erdészet tiltása miatt a munkák zöme nem készült el határidıre, de

nyárra már mindenütt befejezıdtek.

Tavasszal a Bánrévei turisták útjelzésfestı tábort szerveztek a Kazincbarcikai turistákat

kisegítve a GYOT és az ÉV VIDÉKE programhoz kapcsolódva. Az Aggteleki hegységben 86

km útjelzést kellett megfesteni, melyben a Szendrıi Természetjáró Szakosztály és a Bükki

Fiatalok Egyesülete is részt vett, példázva az összefogás erejét.

Ózdi turistáink a KOHÁSZ ÚTON szerveztek teljesítménytúrát. Elıtte 41,6 km hosszban

festették meg a KOHÁSZ ÚT jelzéseit Upponytól Nógrád megye határáig.

Július végén, felkérésre részt vettünk a Mária út elıkészítésben, helyszínelés, nyomvonal

kitőzés stb. Szövetségünk szakmai irányítása mellett 2010. augusztus 24.-ére elkészült az elsı

szakasz festése, mint ahogy errıl honlapunkon is beszámoltunk.

Az ıszi hónapok sem a pihenés napjai voltak. Az ÉMÁSZ felajánlotta anyagi és fizikai

támogatását útjelzés festés vonatkozásában. Az útvonalak kijelölése, az anyagok,

felszerelések összekészítése, sablonok gyártása, az egész munka logisztikájának kidolgozása

Szövetségünket terhelte. Végül 10 alapfestı és 10 színfestı brigáddal 43,7 km útjelzést

festettek le az ÉMÁSZ-osok 80 fıvel egy nap alatt, október 29.-én.

Végül a 2010 éves útjelzésfestés teljesítése 223,9 km-re alakult.

Köszönet érte mindazoknak, akik a mostoha idıjárási körülmények ellenére részt vettek a

munkában.

Még a rossz idı beállta elıtt a Bálványon lévı Petıfi kilátó járószintjén rendbe hozattunk

3 egységet, amelyek veszélyesen elkorhadtak. További 2 egység javítása 2011-re tolódik.

Összeállította: Balkányi Ferenc

2011-01-02.

Turista útjelzés felújítás 2010

Teljesítés ( km )

BÜKK hegység

Görömbölyi Kultúrális Egyesület

1. Pisztrángtelep – Csókás – Kaszás – Felsı forrás

– Forrás-völgy – Kecske-lyuk – Csanyik a. m. P+ 7,5

2.Csókás forrás PO 0,2

3.Udvarkı barlang P 0,1

4.Forrás-völgy – Flóra (Középsı) forrás PO 0,4

összesen 8,2

Diósgyır Vasgyári DSE

5.Garadna – Jávor-kút – Nagymezı Z- 9,5

6.Jávorkút – Kismezı – B.szt.kereszt K- 11.2

összesen 20,7

Fekete Tibor, Bernáth Marietta

7.Tamás-kút – Pazsag – Derecske – Hór-völgy K- 5,1

8.Völgyfı-ház – Hosszú-völgy – Hór-völgy P- 3,6

9. Völgyfı-ház – Odor vár PL 2,1

10.Szt. Erzsébet-forrás PO 0,1

összesen 10,9

Megyei Szöv. összesen 39,8

Ózdiak

11.Uppony – Sáta – Ladány-völgy – Ózd v.áll. K+K- 21,2

12.Ózd v. áll. – Somsály bányatelep – Arlói-tó – Járdánháza

– Gyepes-völgy – Ökör-hegy Megyehatár K- 20,4    Megyehatártól Istenmezejéig 20 km

Ózdiak összesen 41,6 km megyén belül, 20km megyén kívül.

ÉMÁSZ támogatásával és ÉMÁSZ kivitelezésben

13. Bánkút – Száraz-völgy – Ómassa S+ 4,5

Száraz-völgy – Gyula-forrás SO 0,2

Száraz-völgy – Meteor-forrás SO 0,4

14. Bánkút – Farkasnyak – Csikorgó – Szentlélek P – 5,6

15. Nyárjú-hegy – Ördögoldal – Farkasnyak (Karay út) P+ 1,3

Farkasnyak – Kapu-bérc P 1,1

Farkasnyak – Meteor-forrás PO 0,9

16. Bánkút – Csipkéskút – Jávorkút P – 3,8

17. Bánkút – Csipkéskút – Vadász-völgy – Ómassa S – 4,5

18. Mária-forrás elág. – Szentlélek – Ómassa K – és K+ 3,7

Látókı feljáró K  0,3

19. Nagymezı – Bánkút – Bálvány (Petıfi kilátó) Z + 3

20. Szentlélek – Köpős-nyereg – Barátság-kert – Csókás P – 5,1

21. Mária-forrás elág. – Köpős-nyereg – Soros-teber S – 4,9

Magos-kı bejáró S  0,2

22. Jávorkút – Bolhás – Ómassa K – 4,2

ÉMÁSZ Összesen 43,7

BÜKK összesen 125,1 km

Kocsonyafesztiválon való tevékenységek

1./ Standolás, melynek révén szövetségünk és a bennünket alkotó szervezetek

tevékenységének, programjainak népszerősítése. (rendezvényekrıl, programokról

szórólapok, térítésmentesen kapható tanösvény bemutató füzetek, Borsod-Abaúj-

Zemplén megye természetjárásáért c. kiadványunk, Északi Tájakon c. kiadványunk

térítésmentes terjesztése.)

2./ Tematikus képanyag vetítése „A Kárpátok világa bakancsban” címmel.

Figyelemfelhívás a Kárpát-medence sokszínő természeti arculatának

megismerésére, megırzésére, védelmére képekben.

3./ Találkozzunk Miskolc múltjával és jelenével zöld szemmel is! Városismereti

játékunk során Miskolc belvárosi részének ún. érintıpontos felkeresése révén

ismerkedhetünk meg településünkkel egy kicsit másfajta szemszögbıl nézve. A

helyes válaszadók között nyereményeket sorsolunk ki. A nevezés díjmentes.

Nevezési lapok átvétele a Zöld sátorban felállított standunkon.

4./ Békakeresı túra a Bálvány körül (Ómassa-Csipkés-kút-Csurgó-Tölgyes-orom-

Gyula-forrás-Ómassa útvonalon Táv: 12 km, szint: 450 m. Találkozó 2011.02.19.-én,

szombaton, Diósgyırben, a 8:15-kor induló 15-ös autóbusznál.). A túrán a részvétel

díjmentes, buszjegyrıl minden jelentkezı maga gondoskodik.

5./ Békakeresı séta az Avason (Erzsébet tér- Jézus kútja- Avasi templom, temetı

pincesor – Avasi kilátó – Arborétum – Kálvária domb – Népkert útvonalon Találkozó

2011.02.20.-án, a Városház téren, az Aranyszarvas gyógyszertár elıtt 9 órakor.). A

részvétel díjmentes.

 

 

OKT-50 éves

 

A hazánkat átszelő "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hirdette meg 1952-ben, majd a következő évben a Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó első füzetet.

Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség, így jövőre lesz 50 éve annak, hogy szervezetünk felvállalta az Országos Kék Túra mozgalom teljes körű koordinációját, a tájékoztató anyagok elkészítését, az útvonal festését, karbantartását.


Ennek emlékére a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 2011. június 14. és 2011. augusztus 14. között OKT50 elnevezéssel jubileumi vándorlást hirdet

 

Szakasz

Szakaszhatárok

Időszakasz

Táv

I. szakasz

Írott-kő - Sümeg

Jún.13 – jún. 19.

140 km

II. szakasz

Sümeg - Nagyvázsony

Jún. 20 – jún. 26.

120 km

III. szakasz

Nagyvázsony - Bodajk

Jún. 27 – júl. 03.

110 km

IV. szakasz

Bodajk - Piliscsaba

Júl. 04 – júl. 10.

130 km

V. szakasz

Piliscsaba - Nógrád

Júl. 11 – júl. 17.

120 km

VI. szakasz

Nógrád - Ágasvár

Júl. 18 – júl. 24.

140 km

VII. szakasz

Ágasvár - Putnok

Júl. 25 – júl. 31.

120 km

VIII. szakasz

Putnok - Boldogkőváralja

Aug.01 – aug.07.

120 km

IX. szakasz

Boldogkőváralja - Hollóháza

Aug.08 - aug.14.

120 km

 

A megyei szakaszbeosztás a következő lenne:

 

 

Dátum

Indulás helye, ideje

Cél helye, érkezési idő (kb.)

Táv/szint

2011.08.   01.

Putnok, 8 óra

Zádorfalva,

18,4 km/ 375 m

2011.08.   02.

Zádorfalva, 8 óra

Jósvafő,

17,5 km/ 470 m

2011.08.   03.

Jósvafő

Pihenőnap

Év Vidéke találkozó

 

2011.08.   04.

Jósvafő, 8 óra

Bódvaszilas,

26,6 km/ 770 m

2011.08.   05.

Bódvaszilas, 8 óra

Irota,

24,2 km/ 490 m

2011.08.   06.

Irota, 8 óra

Fancsal,

22,2 km/ 550 m

2011.08.   07.

Fancsal, 8 óra

Boldogkőváralja,

16,6 km/ 160 m

2011.08.   08.

Boldogkőváralja,

Mogyoróska és Regéci vár,

17 km/  560 m

2011.08.   09.

Mogyoróska, 8 óra

Eszkála,

19,1 km/ 720 m

2011.08.   10.

Eszkála, 8 óra

Rudabányácska,

23 km/  500 m

2011.08.   11.

Rudabányácska, 8 óra

Bózsva,

22,4 km/ 600 m

2011.08.   12.

Bózsva, 8 óra

Füzér és vár,

9+3 km/ 450 m

2011.08.   13.

Füzér, 8 óra

Hollóháza,

13,6 km/640m

2011.08.   14.

Hazautazás

 

 

 

 

 

 

Oldalmenü
Szavazás
Van-e szükség a túrautakra nálunk?
nincs egyre sem
csak a kékre és pirosra
népszerűsíteni kellene mert kevesen ismerik
sokan ismerik de nem járják
mindenképp, ne hagyjuk elveszni